Milieubeleid

Plymovent vindt de lucht die u inademt belangrijk. Wij bieden producten, systemen en diensten die ervoor zorgen dat onze klanten kunnen werken in een omgeving met schone lucht. Bovendien streven wij naar een schone wereld en verrichten wij inspanningen om zoveel mogelijk te voorkomen dat het milieu door onze producten en bedrijfsactiviteiten wordt belast.

 

Wetgeving

Wij voldoen aan de eisen van alle relevante wetgeving en richtlijnen met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu.

 

Productontwikkeling

Plymovent ontwikkelt op het gebied van luchtreiniging hoogwaardige producten en systemen die duurzaam en betrouwbaar zijn en lang meegaan. Wij gebruiken geen gevaarlijke grondstoffen in onze producten. Wij maken producten die gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en streven ernaar herbruikbare materialen te gebruiken als dat mogelijk is. Voortdurend werken wij aan verbetering van de energie-efficiëntie van onze producten. Ook streven wij ernaar om de grootte en het gewicht van onze producten te minimaliseren om te besparen op het gebruik van grondstoffen en de nadelige invloed van logistiek op het milieu te beperken.

 

Toeleveringsketen en logistiek

Wij beoordelen onze leveranciers op hun milieuprestaties. Bovendien werken wij tijdens het productontwerp nauw met hen samen en gebruiken wij hun kennis om zo veel mogelijk te voorkomen dat onze producten nadelig zijn voor het milieu. In onze productiefaciliteiten werken wij eraan om de stroom van afvalmateriaal en het gebruik van (groene) energie te beperken. Ons streven is om minder verpakkingsmaterialen te gebruiken en onze toeleveringsketen zo te optimaliseren dat minder transport plaatsvindt.

 

Verkoop en marketing

Ook bij onze verkoop- en marketingactiviteiten streven wij ernaar dat deze zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu. Wij willen besparen op papier door het gebruik van online communicatiemedia en groene energie in onze kantoren te stimuleren. Verder plannen wij onze service- en onderhoudswerkzaamheden dusdanig dat reizen worden beperkt, en ontwikkelen wij alternatieve serviceconcepten die minder nadelig zijn voor het milieu.

 

Markt en klanten

Onze expertise en klantgerichtheid stellen ons in staat om onze klanten precies de oplossingen te bieden die zij nodig hebben. Hierbij gaat het niet alleen om de vraag naar schone lucht, maar ook om de vraag naar energiebesparende en kosteneffectieve oplossingen. Door effectieve filtratiesystemen te leveren, hoeft voor ventilatie niet van verse buitenlucht gebruik te worden gemaakt en is er daardoor minder behoefte aan verwarming en koeling. Wij stimuleren het gebruik van warmtewisselingsoplossingen wanneer toevoer van buitenlucht noodzakelijk is. Door onze systemen te voorzien van intelligente besturingsapparatuur, zorgen wij ervoor dat onze producten in vergelijking met standaardoplossingen energie besparen. Ons streven is om een voorsprong op de concurrentie te krijgen door geavanceerde ‘groene’ luchtreinigingstechnologie te bieden.

 

Organisatie en cultuur

Met de implementatie van ons milieubeleid creëren wij een organisatiecultuur waarin duurzame ontwikkeling als een positieve uitdaging wordt beschouwd. Wij geloven dat wij hiermee als werkgever aantrekkelijker worden.

 

Communicatie

Wij streven ernaar om milieubewustzijn in algemene zin te vergroten en als bedrijf willen wij ons imago en onze milieuprestatie verbeteren. Dit willen wij bereiken door onze werknemers, leveranciers, distributeurs, klanten en potentiële klanten via onze communicatiekanalen deelgenoot te maken van onze ambities en prestaties op milieugebied.

 

Voortdurende verbetering

Onze ambities willen wij verwezenlijken door op het gebied van duurzaamheid jaarlijks organisatorische en afdelingsspecifieke doelstellingen te formuleren en deze te bewaken met behulp van ons beheerrapportagesysteem.

Deze website gebruikt cookies om uw gedrag te volgen en uw ervaring op de site te verbeteren.

U kunt opgeslagen cookies altijd verwijderen door naar de geavanceerde instellingen van uw browser te gaan.

*Privacy Statement