Wat is olienevel

In de metaalverwerkende industrie worden metaalbewerkingsvloeistoffen (MWF) gebruikt om de machinale bewerkingsactiviteit te koelen en te smeren. De metaalbewerkingsvloeistoffen zorgen voor minder wrijving tussen het gereedschap en het werkstuk. Daarnaast wordt met deze vloeistoffen de levensduur van het gereedschap verlengd, spanen afgevoerd en de oppervlakken van de werkstukken beschermd.

De metaalbewerkingsvloeistoffen zijn een complex mengsel, dat minerale en/of synthetische oliën kan bevatten, evenals additieven zoals biociden en corrosieremmers, etc. en vervuilende stoffen zoals metaalfijnstof, zwerfolie en bacteriën. We spreken van olienevel wanneer druppeltjes van deze metaalbewerkingsvloeistoffen in de lucht komen.

 

Olienevel en olierook

Olienevel wordt veroorzaakt door metaalbewerkingsvloeistoffen die in contact komen met snel roterende gereedschappen (bijv. frees- en boorprocedures). De olienevel wordt vervolgens verspreid in de lucht.

Naast olienevel kan zich olierook voordoen. Hierbij gaat het om kleinere druppeltjes dan olienevel. Vanwege de hoge temperaturen van de metalen onderdelen tijdens machinale bewerking (bijv. slijppprocedures) worden de MWF's extreem heet en beginnen deze te ”branden” en te degraderen.

De kleine druppeltjes in de lucht, tot een diameter van circa 1 μ, worden olienevel genoemd. Al het andere met een kleinere diameter wordt als olierook beschouwd.

 

Aanbevolen blootstellingslimiet voor olienevel

Vanwege de verschillende soorten MWF’s is de samenstelling van de nevel in de meeste gevallen verschillend, waardoor het moeilijk is om één enkele aanbevolen grenswaarde te formuleren. De meeste landen maken een onderscheid tussen olienevel die afkomstig is van watermengbare en op minerale olie gebaseerde metaalbewerkingsvloeistoffen.

In de Verenigde Staten heeft de OSHA de toegestane grenswaarde (PEL) voor minerale olie bepaald op 5,0 mg/m3 (10 uur TWA). En de NIOSH hanteert voor alle soorten MWF een aanbevolen grenswaarde (REL) van 0,5 mg/m3 (10 uur TWA). In Europa heeft de IFA (voorheen bekend als BGIA) in Duitsland de grenswaarde bepaald op 10mg/m3 voor watermengbare en niet-watermengbare metaalbewerkingsvloeistoffen met een vlampunt dat hoger is dan 100°C. Het Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) in Frankrijk hanteert een van de laagste aanbevolen grenswaarde, namelijk 1 mg/m3 aan aerosol. Zwitserland hanteert een toegestane grenswaarde van slechts 0,2 mg/m3 voor zware minerale oliën met een kookpunt van hoger dan 350°C .*

 

Olienevel - Gevaar voor mens, machine en milieu

Veel metaalbewerkingsprocessen - zoals frezen, draaien, slijpen en boren - produceren olienevel. Wanneer de metaalbewerkingsvloeistoffen tijdens deze processen een nevel produceren, bestaat het gevaar dat de grotere druppels de neus en luchtpijp binnendringen en worden ingeslikt. De kleinere druppeltjes kunnen zich afzetten in de longen en ook in hoge mate irritatie van de ogen, neus en keel veroorzaken. Olienevel en olierook kunnen zelfs metaaldeeltjes met kankerverwekkende stoffen bevatten. Als de nevel neerdaalt op de fabrieksvloer, is er een verhoogd gevaar dat mensen uitglijden.

Er bestaan niet alleen mogelijk negatieve gevolgen voor mensen, maar ook negatieve gevolgen voor uw machines. Indien de nevel neerdaalt op de machines, kunnen deze beschadigd raken vanwege corrosie. De gevoelige elektronica van de machines kan door de nevel ook beschadigd raken. Dit kan leiden tot hoge onderhoudskosten.

ndien de machines en omgeving niet goed worden onderhouden, kan de neergedaalde olienevel een brandgevaar vormen en de bacteriën en schimmelgroei kunnen zelfs hygiënische problemen veroorzaken. Daarom is een effectieve detectie, filtratie en eliminatie zo belangrijk!

 

De hoeveelheid olienevel

Tijdens machinale bewerking ontstaat olienevel vanwege de interactie van de metaalbewerkingsvloeistof met de bewegende delen. Wanneer vloeistof de snel bewegende onderdelen raakt, wordt de vloeistof teruggeworpen en verspreid als fijne druppeltjes. De gasvormige staat van vloeistof wordt gevormd wanneer moleculen het oppervlak van de vloeistof verlaten (hieruit verdampen). De verdamping neemt toe naar mate de metaalbewerkingsvloeistoffen met een laag kookpunt een hogere temperatuur bereiken. In op water gebaseerde emulsie wordt door de verdamping de vochtigheid in de fabriek verhoogd. In welke mate nevel wordt geproduceerd, hangt hoofdzakelijk af van:

  • Hoger toerental van gereedschap = hogere productie van nevel
  • Het volume, de snelheid en het punt op de snijvlak waar de metaalbewerkingsvloeistof wordt toegediend
  • Hogere temperaturen van het werkstuk = hogere productie van olierook

 

*) Bron: https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr1044.pdf (Hoofdstuk 1.2)

Deze website gebruikt cookies om uw gedrag te volgen en uw ervaring op de site te verbeteren.

U kunt opgeslagen cookies altijd verwijderen door naar de geavanceerde instellingen van uw browser te gaan.

*Privacy Statement