Over olienevel

During milling, turning, grinding and boring (and other metal-cutting machining activities) metalworking fluids form a mist of small droplets.

Machinale bewerkingsprocessen produceren gevaarlijke vervuilende stoffen die hun oorsprong vinden in de metaalbewerkingsvloeistoffen. Personeel dat met machines werkt, is meestal goed op de hoogte van de veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met de bediening van machines. Minder bekend zijn de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met het gebruik van metaalbewerkingsvloeistoffen.

 

Tijdens het frezen, slijpen en boren (en andere metaalsnijwerkzaamheden) wordt door de metaalbewerkingsvloeistoffen een nevel van kleine druppeltjes gevormd. De olienevel zweeft in de lucht en kan worden ingeademd of ingeslikt. Wanneer deze vloeistoffen tijdens het machinebewerkingsproces een nevel vormen, kunnen de grotere druppeltjes de neus en luchtpijp binnendringen en ingeslikt worden. De kleinere druppeltjes kunnen zich afzetten in de longen. Dit kan natuurlijk ongezond zijn en zeer irriterend zijn voor de ogen, neus en keel.

Threshold Limit Value (TLV) - Drempelwaarde

Elk land heeft zijn eigen TLV-waarde die de norm bepaalt voor de binnenluchtkwaliteit in de fabriek. De TLV-waarden op het gebied van koelmiddelnevel/rook worden uitgedrukt in mg/m3. De meting wordt altijd uitgevoerd in of in de buurt van de ademzone van de bediener. Dit betekent dat de TLV-waarde informatie geeft over hoeveel koelmiddelnevel/rook de bediener mag inademen.

 

Corporate Limit Value - Limietwaarden van bedrijven zelf

In veel landen lopen wetten achter op de industriële praktijk of geven deze wetten slechts aanbevelingen. Daarom hebben veel multinationale ondernemingen ten aanzien van de hygiëne zelf limietwaarden geformuleerd in hun eigen wereldwijde productienormen. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit op het hoogst mogelijke niveau blijft, zodat de productie in overeenstemming is met de kwaliteitsnormen in elk land waar het bedrijf actief is.

Short Term Value (STV) - Waarden voor korte blootstelling

De STV is een geaccepteerde blootstelling aan de vervuilende stof gedurende een korte periode. Normaliter voor een periode die niet langer duurt dan 15 minuten, met een herhaling van maximaal 4 keer per dag, en ten minste 60 minuten tussen elke blootstelling. De meeste landen hebben ook regels opgesteld voor STV, maar deze zijn niet zo bekend als de TLV-waarden.

Deze website gebruikt cookies om uw gedrag te volgen en uw ervaring op de site te verbeteren.

U kunt opgeslagen cookies altijd verwijderen door naar de geavanceerde instellingen van uw browser te gaan.

*Privacy Statement