Gezondheidsrisico's van lasrook

Gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan lasdamp

Lasrook en/of lasdamp inademen kan acuut nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals: heesheid, keelpijn en oogirritaties. Vooral de klachten die men op lange termijn kan krijgen zijn zeer ernstig.

Nadelige gevolgen van lasrook voor werknemer

  • Lasrook van ongelegeerd staal kan verminderde vruchtbaarheid bij mannen veroorzaken
  • Lasrook van roestvaststaal kan kanker veroorzaken

Nadelige gevolgen van lasrook voor werkgever

  • Hogere laskosten door lagere inschakelduur (o.a. ziekte);
  • Verhoogde energiekosten door overmatig ventileren;
  • Neerslag op het machinepark: schoonmaak, storingen en uitval;
  • Milieuvervuiling door ongefilterde ventilatie;
  • Imago: o.a. werving van klanten en arbeidskrachten;

 

Wettelijke bepalingen voor blootstelling aan lasrook

Om gezondheidsrisico's te beperken is een grens gesteld aan de hoeveelheid luchtverontreiniging op de werkplek. De overheid hanteert hiertoe het begrip Maximaal Aanvaarde Concentratie. Dit is de concentratie van een stof of gas in de lucht op de werkplek die over een zeer lange periode normaal gesproken de gezondheid van de werknemer niet benadeelt. Daarnaast zijn er, voor stoffen met een snel optredende giftige werking plafondwaarden vastgesteld die in geen geval overschreden mogen worden. De huidige grenswaarde van lasrook is 3,5 mg/m3. Per 1 januari 2010 zal deze verlaagd worden naar 1 mg/m3. Om de risico’s van blootstelling aan lasrook te beperken is door de overheid de praktijkrichtlijn opgesteld. Voor hulp en advies bij het bepalen van de risico’s van lasrook kunt u terecht bij Plymovent.

Lasrookafzuiging

Lasrookafzuiging (eventueel in combinatie met ventilatie) is het meest effectief om de risico’s te beperken. Er zijn twee verschillende methoden van lasrookafzuiging:

Bronafzuiging kan zowel via stationaire apparatuur als met mobiele units. Is bronafzuiging niet mogelijk dan is ruimtelijke afzuiging een perfect alternatief om de werkomgeving te filteren en schoon te houden. Plymovent biedt gevarieerde oplossingen voor lasrookafzuiging. Ook voor uw situatie en omgeving! Wilt u graag een persoonlijk advies of wenst u meer informatie neem dan contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies om uw gedrag te volgen en uw ervaring op de site te verbeteren.

U kunt opgeslagen cookies altijd verwijderen door naar de geavanceerde instellingen van uw browser te gaan.

*Privacy Statement