Disclaimer | Plymovent

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Plymovent. Hoewel wij ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, doen wij geen toezeggingen en geven wij garanties, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten, of bijbehorende afbeeldingen op de website, voor welk doeleinde deze dan ook zijn vermeld. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt voor uw eigen risico.

 

In geen enkel geval zullen wij aansprakelijk zijn voor verlies of schade, inclusief zonder beperking, indirect verlies en indirecte schade of gevolgschade, of schade en verlies van welke aard dan ook die ontstaat als gevolg van verlies van gegevens of verlies van winst dat het gevolg is van het gebruik van, of met betrekking tot, deze website.

 

Via deze website wordt u in staat gesteld via koppelingen naar andere websites te gaan die niet onder controle staan van Plymovent. Over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites kunnen wij geen controle uitoefenen. Dat op onze website deze koppelingen naar andere websites worden aangeboden, houdt niet noodzakelijkerwijs in dat wij deze websites aanbevelen of dat wij de gezichtspunten op deze websites onderschrijven.

 

Wij doen er alles aan om onze website in perfecte staat te houden. Als onze website echter vanwege technische problemen die buiten onze macht liggen, tijdelijk niet beschikbaar is, dan kan Plymovent hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld.

Deze website gebruikt cookies om uw gedrag te volgen en uw ervaring op de site te verbeteren.

U kunt opgeslagen cookies altijd verwijderen door naar de geavanceerde instellingen van uw browser te gaan.

*Privacy Statement