Lasrook; wat is het en welke schade kan hierdoor worden veroorzaakt?

23 mei 2017 Lassen, glitterende vonken en sierlijke kringelende rook zijn onafscheidelijk. Het is bijna een romantisch beeld, met hardwerkende lassers in het midden. De romantiek verdwijnt echter snel als u begrijpt wat lasrook is en wat de samenstelling hiervan kan zijn.

Lasrook is gevaarlijk en een serieuze bedreiging voor de gezondheid. Vooral wanneer specialisten de specifieke werkomgeving niet hebben geanalyseerd en geen veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

 

Samenstelling van de lasrook

Lasrook is een gevarieerd mengsel van in de lucht zwevende gassen en fijne deeltjes. De samenstelling van het mengsel hangt af van de
lasmethode en de producten die worden gelast. De volgende gassen
kunnen bijvoorbeeld vrijkomen:

 • stikstofoxide (NOx)
 • kooldioxide (CO2)Lasrookdeeltjes met een diameter van 1-7 μm kunnen tot diep in de longen penetreren, wat het grootste gezondheidsgevaar vormt.
 • koolmonoxide (CO)
 • beschermgas
 • ozon (O3)

Lasrook kan ook veel fijne deeltjes bevatten van metaaloxiden, fluoriden en metalen zoals:

 • chroom
 • nikkel
 • zink
 • mangaan
 • kobalt
 • lood
 • koper

 

Deeltjes vormen het grootste gevaar voor de gezondheid

Lasrookdeeltjes zijn bij productie kleiner dan 1 μm, dat is een diameter van 0,001 mm. Maar zij worden in de loop der tijd groter omdat zij aan elkaar gaan kleven. Er ontstaan dan deeltjes met een grootte van 1 tot 7 μm. De deeltjes met een diameter van 1-7 μm vormen het grootste gezondheidsgevaar omdat deze diep in de longen kunnen penetreren en niet direct worden verwijderd door de trilhaartjes van de luchtwegen. De deeltjes die zichtbaar zijn in de rookpluim zijn gewoonlijk zwaardere, grotere, deeltjes die zich snel als neergeslagen stof afzetten op aangrenzende oppervlakken. Deeltjes in de ademzone van de lasser zijn gewoonlijk 2 μm of minder. Deze lichtere, kleinere, deeltjes kunnen een aantal uur in de lucht blijven indien ze niet door ventilatie worden verwijderd.

 

Lasrook kan ernstige ziekten veroorzaken

Het is onmiskenbaar duidelijk dat het potentieel gevaarlijk is om dergelijke lasrook in te ademen. En als u niet overtuigd bent, lees dan eens de vele wetenschappelijke studies en rapporten die verklaren dat lasrook allerlei soorten fysieke klachten en ernstige ziekten kunnen veroorzaken zoals kanker, astma en zelfs symptomen van de ziekte van Parkinson.

 

Drie factoren bepalen de risico'sHet risiconiveau van lasrook is gebaseerd op toxiciteit, concentratie en duur van de blootstelling aan de rook. Bronafzuiging wordt altijd aanbevolen.

De mate van het risico, zonder toereikende ventilatie en beschermende maatregelen, hangt af van drie factoren:

 1. de toxiciteit van de rook
 2. de concentratie van de rook
 3. hoe lang de rook is geïnhaleerd.

 

1. Toxiciteit van de lasrook

De toxiciteit van de rook varieert. Het type lasproces, de gebruikte materialen en welke soort materiaal wordt gelast zijn bepalend hiervoor. In toekomstige blogs zullen wij meer schrijven over rook die afkomstig is van, bijvoorbeeld, lassen van zacht staal, lassen van roestvast staal of lassen van metalen die zijn gecoat, en over de rookontwikkeling in specifieke lasproducten en lasprocessen.

 

2. Concentratie van de lasrook

De concentratie van de rook en de schadelijke substanties zijn het hoogst in de pluim van rook die opstijgt vanaf het laspunt. Hoe sneller deze rook wordt geëlimineerd door ventilatie, hoe beter.

 

3. Duur van inhalatie van lasrook

Hoe lang een lasser lasrook inhaleert hangt af van de tijd die hij feitelijk last. In sommige fabrieken wordt één of twee uur per dag gelast, in andere de hele dag lang. Een simpele berekening, de lasperiode genoemd, laat zien dat hoe langer iemand last, hoe meer rook wordt geproduceerd en hoe groter het gevaar is dat een mengsel van in de lucht zwevende gassen en fijne deeltjes wordt geïnhaleerd.

 

 

Terug

Deze website gebruikt cookies om uw gedrag te volgen en uw ervaring op de site te verbeteren.

U kunt opgeslagen cookies altijd verwijderen door naar de geavanceerde instellingen van uw browser te gaan.

*Privacy Statement