Nieuw bewijs: lasrook kan longkanker veroorzaken

08 maart 2019 Wanneer metalen tot boven hun smeltpunt worden verhit, dan verdampen en condenseren deze tot lasrook. De meeste mensen weten dat deze lasrook ongezond en gevaarlijk is. Hoewel niet iedereen in de metaalindustrie – en in andere sectoren waar laswerk wordt verricht – zich volledig bewust is van de gevaren, zijn de meesten van hen vertrouwd met plaatselijke afzuigventilatie en persoonlijke beschermingsmiddelen om de gezondheidsrisico’s van laswerk te minimaliseren.

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat lasrook zelfs gevaarlijker is dan we al wisten. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), een speciale divisie van de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft de kankerverwekkendheid van lasrook, molybdenumtrioxide en indiumtinoxide onderzocht. In 1989 werd door wetenschappers lasrook geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’, maar de groep wetenschappers die bijeenkwamen op de IARC van vorig jaar, kwamen tot de conclusie dat er ‘voldoende bewijs’ is dat lasrook longkanker kan veroorzaken en dat er ‘beperkt bewijs’ is voor nierkanker.

De meeste onderzoeken rapporteerden toegenomen risico’s van longkanker bij lassers en andere werknemers die aan lasrook blootgesteld staan. Terwijl blootstelling aan asbest en het roken van tabak voor lassers ook potentiële risico’s inhouden, kunnen deze factoren niet verantwoordelijk worden gehouden voor het excessieve risico van longkanker onder lassers. De resultaten bleven hetzelfde na aanpassing van de gegevens voor roken, blootstelling aan asbest of beide. 

In de recente evaluatie door IARC is lasrook en UV-straling afkomstig van laswerk geclassificeerd als kankerverwekkend (Groep 1).

Strengere richtlijnen

De Workplace Health Expert Committee die deskundige adviezen geeft aan de British Health and Safety Executive (HSE), heeft ermee ingestemd dat lasrook die afkomstig is van zacht staal, moet worden geherclassificeerd als kankerverwekkend voor mensen. Voor de HSE zijn deze bevindingen de reden om strengere nieuwe richtlijnen op te stellen en af te dwingen. Zelfs wanneer uw bedrijf zich niet in het Verenigd Koninkrijk bevindt, vormen de maatregelen die worden geschetst door de Britse HSE een goed advies om gezondheidsrisico’s te verminderen:

  • Zorg ervoor dat blootstelling aan vrijkomende lasrook toereikend onder controle wordt gebracht met technische maatregelen (meestal plaatselijke afzuiging of ventilatie bij de bron).
  • Zorg ervoor dat voor alle laswerkzaamheden geschikte bestrijdingsmaatregelen worden getroffen, ongeacht de duur van het werk, en ook voor laswerk buiten.
  • Wanneer alleen afzuiging van lasrook en ventilatie de blootstelling niet adequaat kunnen bestrijden, moet toereikende en geschikte ademhalingsapparatuur worden geleverd om het risico van resterende rook onder controle te houden.
  • Zorg ervoor dat alle afzuigings-, ventilatie- en beschermingsapparaten op de juiste wijze worden gebruikt, goed worden onderhouden en, indien vereist, grondige onderzoeken en tests ondergaan.
  • Zorg ervoor dat ademhalingsbeschermingsapparatuur (RPE) onderhevig is aan een RPE-programma. Een RPE-programma omvat alle elementen van het RPE-gebruik die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw RPE effectief is voor bescherming van de drager.
  • RPE beschermt alleen de drager. Afvangen ‘bij de bron’ is verreweg de beste oplossing, die voorkomt dat rook zich verspreidt in de werkplaats. Als dit praktisch niet haalbaar is, moeten andere technische maatregelen worden getroffen. Onthoud: HET GAAT NIET ALLEEN OM DE LASSER.

Meer informatie

Welding, Molybdenum Trioxide and Indium Tin Oxide - IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 118: https://publications.iarc.fr/569

 

Terug

Deze website gebruikt cookies om uw gedrag te volgen en uw ervaring op de site te verbeteren.

U kunt opgeslagen cookies altijd verwijderen door naar de geavanceerde instellingen van uw browser te gaan.

*Privacy Statement