Lassers zelf beschouwen de kwestie "gezondheid” als iets voor de lange termijn en daarom minder urgent

27 februari 2018 Tegenwoordig weet iedereen dat lasrook erg gevaarlijk is en dat allerlei beschermende maatregelen moeten worden genomen die tijdens het werk moeten worden gerespecteerd. In andere blogs op deze site kunt u meer lezen over die gevaren en risico's. Maar is iedereen er zich echt van bewust hoe noodzakelijk die beschermende maatregelen zoals PPE en plaatselijke afzuigventilatie zijn?

De antwoorden van lassers zelf zijn verrassend…

In het Verenigd Koninkrijk is in een sociaal en marktgericht onderzoek een grote groep lassers geïnterviewd. Het algehele doel van het onderzoek was om een goed inzicht te krijgen in hoe lassers fysiek en mentaal omgaan met gezondheids- en veiligheidskwesties op het werk en de voorzorgsmaatregelen die zij al dan niet treffen. De respondenten waren oudere en jongere lassers, die in kleine en middelgrote organisaties werken.

 

High tech

Opmerkelijk is een eerste uitkomst van het onderzoek. Lassers die in geavanceerde high tech organisaties werken, zijn zich beter bewust van en beter beschermd tegen de gevaren van lasrook dan collega's in bedrijven die minder high tech zijn. Een lasser van een geavanceerde high tech organisatie zei dat “zijn klanten een sterke invloed op het bedrijf uitoefenen als het gaat om gedrag ten aanzien van gezondheid en veiligheid”.

 

Gezondheid en veiligheid

Veiligheid op het werk is belangrijk, zodat de gezondheid van de lasser wordt beschermd.Alle respondenten waren er zich van bewust dat 'gezondheid en veiligheid' nu veel meer dan voorheen onderdeel is van het publieke debat. Iedereen wist ook heel goed dat de voorschriften tegenwoordig veel strenger zijn en niet langer kunnen worden genegeerd.

'Gezondheid en veiligheid’ werd beschouwd als een principiële kwestie die alle ondersteuning verdient omdat daarmee voor een veilige werkomgeving wordt gezorgd. Alle respondenten vonden dat strengere gezondheids- en veiligheidsvoorschriften ten goede komen aan iedereen.

Als het gaat om lassen, dan werd gezondheid en veiligheid gezien als ‘goed voor jezelf zorgen’. Dit werd gezien als iets wat hoge prioriteit geniet en in het bijzonder van belang is bij laswerkzaamheden vanwege de onmiddellijke blootstellingsrisico's. De meeste respondenten hadden zelf of vanwege een collega, ervaringen met lasogen, brandwonden of zelfs afgesneden vingers. Kwesties op de langere termijn zoals longschade werden opvallend genoeg niet snel genoemd, omdat deze geen reden tot onmiddellijke bezorgdheid vormen. De kwestie ‘veiligheid’ wordt belangrijker geacht omdat het ‘nu’ speelt, terwijl de kwestie ‘gezondheid’ wordt gezien als iets van de langere termijn en daarom minder aandacht behoeft. Gezondheidskwesties worden als meer theoretisch beschouwd omdat de impact geleidelijker is en in de toekomst ligt.

 

Primaire verdediging

Hoewel lassers dat wel zouden moeten doen, maakten zij zich niet al te veel zorgen over de gevaren van lasrook, met een paar specifieke uitzonderingen. De aanwezigheid van algemene afzuigventilators en ruimtelijke ventilatie werd door velen beschouwd als een primaire verdediging tegen lasrook. In bepaalde bedrijven was de ventilatie/afzuiging van slechte kwaliteit, wat betekende dat de kwestie werd genegeerd of meer werd vertrouwd op het gebruik van RPE.Deze mobiele filter unit van Plymovent biedt de lasser lokale afzuiging (LEV).

Systemen voor bronafzuiging werden beschouwd als een essentieel onderdeel van de middelen van een organisatie om op de werkplaats voor een goede luchtkwaliteit te zorgen. Een aantal lassers gebruikte zelfs meerdere afzuigers in omgevingen met bijzonder hoge lasrookconcentraties. Er werd door alle respondenten altijd iets gebruikt, echter gedurende een gedeelte van de tijd, en zeker niet altijd op elk moment, ongeacht of ruimtelijke ventilatie, of het gebruik van bronafzuiging, als een uitstekende methode werd gezien.

De meeste respondenten waren niet vertrouwd met controle van een systeem voor bronafzuiging en in het bijzonder de lasrookniveaus. Algemeen werd aangenomen dat als de afzuigers worden gecontroleerd om te zien of deze goed werken, er geen noodzaak zou zijn om te controleren op lasrook. Zij waren van mening dat alle lasrook, of minstens de meeste lasrook, hoe dan ook wordt afgezogen. Het wordt echter aangeraden dat specialisten die de bronafzuiging controleren en onderhouden, ook grondig controleren of alle lasrook wordt afgezogen.

 

Bron: Welders attitudes to health and safety, qualitative research report (Houding van lassers ten aanzien van gezondheid en veiligheid, kwalitatief onderzoeksrapport). Opgesteld voor de COI en de HSE.

Terug

Deze website gebruikt cookies om uw gedrag te volgen en uw ervaring op de site te verbeteren.

U kunt opgeslagen cookies altijd verwijderen door naar de geavanceerde instellingen van uw browser te gaan.

*Privacy Statement