SHIELD fire safety solutions

Brandrisico onder controle in lasrookafzuigsystemen

 

SHIELD fire safety solutions

Plymovent presenteert de SHIELD fire safety solutions¹. Deze reeks producten minimaliseert het risico dat in de metaalverwerkende industrie filters in brand raken. De producten zijn onderverdeeld in drie categorieën: producten om brand te voorkomen, brand te detecteren en brand te bestrijden. Rook, hitte en vonken worden in het vroegste stadium gedetecteerd om schade aan het systeem te minimaliseren en om te voorkomen dat de brand zich verspreidt en rook zich ophoopt in de werkplaats.

 

Brand vormt een ernstig risico en kan onverwachts optreden binnen filtratiesystemen. Bij sommige las- en snijtoepassingen is het risico op brand hoger dan bij andere, vanwege factoren als hogere temperaturen, meer vonken of een laag ontvlammingspunt.

 

Kenmerken

  • Beperken het brandrisico tot een minimum
  • Detecteren snel de factoren die een brand kunnen veroorzaken
  • Bestrijden onmiddellijk een beginnende brand
  • Beperken systeemschade tot een minimum
  • Minimaliseren vervanging van filters en onderhoudskosten
  • Zorgen voor minder uitval van productie als gevolg van brand
  • Vergroten de effectiviteit en levensduur van uw gehele afzuigsysteem

 

SHIELD fire safety solutions

 

Het SHIELD-programma bevat diverse producten die gecombineerd kunnen worden tot een systeemoplossing. Elk product heeft zijn eigen unieke kenmerken en voordelen. Elke fabriek is anders. Plymovent weet dit en kan advies geven over hoe de brandrisico’s op uw specifieke werkplek kunnen worden geminimaliseerd. Het ontwerpen van maatwerksysteemoplossingen, aangepast aan uw lastoepassingen en specifieke eisen, biedt hierbij uitkomst.

 

Preventie

Als preventiemethode biedt Plymovent de producten SparkShield¹ en OilShield¹. SparkShield is een geïntegreerde vonkenvanger die voorkomt dat vonken, spatten en sigarettenpeuken het leidingwerk kunnen binnendringen en de filterpatronen en het vuil in de stofton kunnen bereiken. OilShield is ontwikkeld voor olieachtige toepassingen en voor processen (machinale bewerking) waarbij componenten worden bedekt met stansolie of roestwerende middelen. OilShield minimaliseert dat risico aanzienlijk. In feite is de OilShield een kalksteendoseringsunit. Een eigenschap van kalksteen is dat de brandbaarheid van olie hierdoor wordt verlaagd, zodat er minder risico op brand bestaat.

 

Detectie

Detectie wordt uitgevoerd door detectors en ShieldControl. De detectors en het brandmeldpaneel zijn zo ontwikkeld dat in het vroegste stadium een brand wordt gedetecteerd. Het belangrijkste doel van de detectieapparatuur is om de bestrijdingsmiddelen zo vroeg mogelijk te activeren. Hierdoor wordt de brand geïsoleerd en wordt voorkomen dat een filterbrand uitgroeit tot een grote systeembrand, en wordt gevolgschade beperkt.

 

Onderdrukking

Plymovent biedt twee onderdrukkingsmethoden: schuifkleppen en FlameShield. De schuifkleppen stoppen de toevoer van zuurstof en isoleren de brand, waardoor gevolgschade tot een minimum beperkt blijft. FlameShield is een aerosol blusmodule die wordt geactiveerd onmiddellijk nadat de schuifkleppen worden gesloten, waardoor de brand in de filterbehuizing snel wordt geblust.

 

Aanbevolen voor

De SHIELD fire safety solutions zijn ontworpen voor preventie, detectie en bestrijding van filterbranden in de metaalverwerkende industrie.

 

 

¹) patent pending

 

Verkooppunten

Contact us

 

 

Downloads

Brochure

 

Gerelateerde links

Kalksteendoseerinstallatie

 

Vonkenvanger

 
/Default.aspx?ID=18961