Onderhoud aan rookcabines

wasstraat Plymovent BV Breda Wat houdt een onderhoudsbeurt in bij een rookcabine?

De werkzaamheden die een servicemonteur verricht tijdens een onderhoudsbeurt aan een rookcabine omvat een aantal basishandelingen. Het totale filterpakket bestaande uit twee voorfilters, twee ElectroMax filters, een HEPA-filter en twee koolstoffilters worden uit de rookcabine gehaald en vervangen door schone filters. Naast het filterpakket wordt ook de volle ascontainer vervangen door een andere schoongemaakte container. Na het vervangen van het filterpakket en de ascontainer wordt het aanzuigrooster en de asbakafzuiging gecontroleerd op de juiste werking. Door te kiezen voor vervanging van de filters in plaats van ter plekke reinigen wordt het oponthoud tijdens een onderhoudsbeurt aan de luchtreinigers tot een minimum beperkt.

 

Verwerking vuile filters

De vuile filtercellen worden in speciale dozen getransporteerd en komen samen bij de centrale filterreiniging op de Plymovent locatie in Breda. Hier vind in feite het zwaartepunt van servicewerkzaamheden plaats. De elektrostatische filtercellen worden gereinigd in een zelfontwikkeld, speciaal voor de filters gemaakte wasstraat; hier wordt onder hoge druk, hoge temperatuur en toevoeging van biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen de filters voor hergebruik klaargemaakt. Alleen de elektrostatische filters komen voor hergebruik in aanmerking. De overige, uit de luchtreinigers afkomstige vuile componenten zijn allen voor éénmalig en worden afgevoerd naar de afvalverwerking. Hierbij nemen wij vanzelfsprekend de laatste milieu-eisen in acht.

 

 

Verkooppunten

Contact us

 

Downloads

Brochure

 

Alg. voorwaarden

 

 

Gerelateerde links

Referenties

 

 
/Default.aspx?ID=18961